Wie is Coen Absil

Coen Absil onroerende zaken is een jong en dynamisch bedrijf, actief in vele facetten in de wereld van onroerend goed. Coen Absil onroerende zaken legt zich toe op de markt van het onroerend goed, letterlijk en figuurlijk gezien in de ruimste zin van het woord.

Daarbij gaan we uit van een deskundig, goed doordacht en vooral persoonlijk advies. Er wordt gewerkt vanuit drie uitgangspunten, te weten:

  • advies aankoop
  • taxatie
  • bemiddeling
  • projecten
  • agrarisch

Ik wil een afspraak!