Certificatie

Coen Absil is gecertificeerd taxateur. Dit is helder en duidelijk voor u als consument. De waarde moet bepaald worden op basis van kennis en inzichten van het object, de markt en de omgeving. Coen Absil is gecertificeerd via het taxatieregister SCVM en is bevoegd om taxaties te verrichten voor financiering middels de NHG-norm.

Taxaties kunnen om meerdere redenen van belang zijn voor u als consument.

Dit kan gaan om:

  • financiering en advies over een te kopen woning
  • uitbreiding/verbouw van de bestaande woning
  • aankoop van een perceel bouwgrond
  • doen van aangifte van successie
  • inzicht in de waarde van een object